Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύων

Έλεγχος και Επισκεύη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έλεγχος, Εγκατάσταση και Αναβάθμιση τοπικού δικτύου.

Κατασκευή Ιστοσελίδων

Κατασκεύη και Φιλοξενία Ιστοσελίδων, Καταχώριση Domain. Επικοινωνήστε μαζί μας για να καταγράψουμε τις πραγματικές σας ανάγκες και να αποφασίσουμε για τον καλύτερο τρόπο προώθησης της δουλειά σας στο χώρο του διαδικτύου.

Ταμειακές Μηχανές, Μηχανογράφηση

Φορολογικές ταμειακές μηχανές, Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρησης, Συστήματα POS, Εκτυπωτές εντατικής λιανικής, Ασύρματα τερματικά παραγγελιοληψίας, ΕΑΦΔΣΣ φορολογικοι μηχανισμοί σήμανσης στοιχείων.