Ηλεκτρονικά Βιβλία

Διασύνδεση και Αποστολή στο MyData

Προετοιμαστειτε για τη νεα νομοθεσια

Σύντομα θα είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνετε άμεσα τα παραστατικά σας στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά. Το emblem είναι ήδη έτοιμο. Όταν το ΥΠ.ΟΙΚ. το απαιτήσει, θα είστε εξασφαλισμένοι.

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω Promotional Code για να διεκδικήσετε την έκπτωσή σας!

553-721-323