Ηλεκτρονικά Βιβλία Υποχρεωτικά από 01/04/2021

Προετοιμαστείτε για τη νέα νομοθεσία

Σύντομα θα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε άμεσα τα παραστατικά μας στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά.

Το Emblem είναι ήδη έτοιμο!