Βρείτε ένα καλύτερο WIFI κανάλι και βελτιώστε την σύνδεσή σας

Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυό σας είναι πολύ εύκολη και το περισσότερο διάστημα η σύνδεση κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά για το υπόλοιπο του χρόνου, είναι αργή σαν χελώνα. Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αυξήσετε την ταχύτητα της WiFi σύνδεσής σας, ένας από τους πιο εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους είναι να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κανάλι WiFi σε ένα που να

περισσότερα...